Gå til innhold

Rapporterer du per avdeling?

Avdelingsrapport-1

Resultatrapport per avdeling

Med Raw kan du raskt og effektivt rapportere data for alle avdelingene under ett enkelt, sammenhengende bilde. Raw henter automatisk inn rådata fra regnskapssystemet og sender tallene gjennom en vanntett kontomapping, slik at alle tallene fremstilles på samme rapporteringslinjer. Du står fritt til å velge de rapporteringslinjene som passer best for din bedrift, slik at alle avdelinger presenteres på en måte som gir mest mening.

Fordelene med denne rapporten er at du får presentert alle avdelinger i ett og samme bilde, noe som gir et helhetlig overblikk over regnskapet for alle avdelinger, i motsetning til å måtte forholde seg til én og én resultatrapport per avdeling.

Å se alle avdelinger samlet i én rapport gjør det enkelt å få et klart finansielt bilde av økonomien på tvers av alle avdelinger. Dette eliminerer behovet for å håndtere flere individuelle rapporter, som ofte er alternativet i regnskapssystemer.

I tillegg er det mulig å legge til en kolonne for budsjett og avvik, noe som gjør det enkelt å sammenligne avdelingenes prestasjoner mot hverandre og opp mot budsjettet.

Ønsker du en demo for å se nærmere på hvordan dette fungerer? Ta gjerne kontakt med oss!