Gå til innhold

Konsolidert regnskap automagisk

Konsolidert Resultatrapport

Rask og effektiv konsolidering med Raw: En moderne tilnærming til konsernregnskap

I næringslivets komplekse økosystem er konsolidering en avgjørende regnskapsprosess som sikrer et riktig og transparent bilde over et konserns økonomiske helse. Konsolidering innebærer blant annet å slå sammen regnskapene i et konsern og eliminere interne transaksjoner mellom selskapene. Uten riktig verktøy kan denne prosessen være både tidkrevende og feilutsatt.

Introduksjon til Raw og Google Sheets i konsolideringsprosessen

Ved bruk av avanserte verktøy som Raw og Google Sheets, transformerer vi måten konsolidering gjennomføres på ved å automatisere innsamling og behandling av rådata fra regnskapssystemene. Ved å mappe rådata til en definert konsernstruktur, blir det mulig å rulle inn tall til en samlet rapport helt automatisk.

Optimalisering av datafangst og -behandling

For å legge til rette for god datafangst, bruker vi en fri dimensjon i regnskapssystemet kjent som "Motpart". Denne dimensjonen gjør det enklere å identifisere og klassifisere interne transaksjoner som må elimineres i konsernregnskapet. Dette er en nøkkelkomponent for å sikre at all rapportering er både nøyaktig og i henhold til gjeldende regnskapsstandarder.

Fordeler med Raw og Google Sheets

Kombinasjonen av Raw og Google Sheets tilbyr en helt ny måte å jobbe med konsolideringsprosessen:

  • Høy funksjonalitet: Verktøyene er designet for å håndtere komplekse datamengder og støtte dynamiske konsolideringsbehov.
  • Brukervennlighet: Brukergrensesnittet er intuitivt og enkelt å navigere, noe som reduserer tidsbruk og øker produktiviteten.
  • Automatisering: Automatiserte arbeidsflyter minimerer manuelle inngrep, reduserer feilmarginer og øker effektiviteten uten å gå på kompromiss med kvalitet. 
  • Skalerbarhet: Systemet kan enkelt skaleres for å møte veksten i et konsern uten behov for omfattende systemendringer, nye selskap kan forholdsvis rast plugges på.

Konklusjon

Ved å integrere Raw med Google Sheets og følge en metodisk tilnærming til konsolidering kan du få en betydelig effektivitetsgevinst til en fornuftig pris. Denne løsningen mener vi scorer høyt på både funksjonalitet og brukervennlighet, og kan være en god løsning for bedrifter som søker etter nye måter å forbedre konsolideringsprosesssen.