Skip to content

Personvern

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre tjenester, både på vegne av oss selv og våre kunder. Dette gjøres for eksempel når vi sender deg relevant informasjon du har etterspurt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende e-post med sensitive personopplysninger eller fødselsnummer, uten at innholdet er kryptert.

 

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss.

Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Alle ansatte i Raw er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også internt mellom kollegaer og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

‍Hvilke personopplysninger behandles?

Opplysninger som behandles hos Raw kategoriseres som følger:

  • Administrative opplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.
  • Opplysninger om atferd på vår nettside, som hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

Behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg, eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Raw skal  oppfylle den spesifikke avtalen.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan utleveres til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.

Rett til innsyn, retting, sletting og dataportabilitet

Rett til å kreve innsyn
Du kan kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, varighet på lagring av personopplysninger, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting
Dersom du mener at registrerte opplysninger om deg er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.
Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig, dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Behandlingsansvarlig‍

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Raw har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og som fortløpende følger opp internkontroll og risikosituasjon.

Vi er regnskapsførere med lidenskap for data

Regnskap

Få tilgang til regnskapsdata fra regnskapssystemet som hovedbok, ordre og salgsdata.

Salg

Raw henter salgsdata fra ditt favoritt salgssystem og normaliserer så dataen blir lett å forstå og kan sammenlignes.

Timer

Kombiner time, regnskap og salgsdata i ett og samme system. Raw leverer til flere plattformer.

Betalinger

Raw henter informasjon om betalinger fra leverandører som Klarna og Vipps. Gjør avstemmingen til en breeze.

Valuta

Avstem og lag rapporter i en sømløs overgang mellom ulike valutaer.

Valuta

Avstem og lag rapporter i en sømløs overgang mellom ulike valutaer.