Gå til innhold

OPAK løser timerapportering med Raw

 

Opak-1

 

OPAK løser timerapportering med Raw

OPAK har som mål å være en ledende og foretrukken leverandør av rådgivningstjenester innen bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene. Selskapets kjernevirksomhet omfatter prosjektledelse, byggeledelse, leietakerbistand, anskaffelser, konseptvalgutredninger, usikkerhetsanalyser, spesialisert byggfaglig rådgivning, eiendomsrådgivning, samt energi- og miljørådgivning. Med en lang historie i markedet har Opak etablert seg som en trygg og solid aktør, kjent for sine høyt kvalifiserte ansatte.

OPAK valgte Raw for å effektivisere og forenkle sine rapporteringsprosesser. De ønsket et system som var brukervennlig og fleksibelt nok til å levere gode finansielle rapporter med god innsikt for å ta gode strategiske beslutninger. Det var viktig å kunne se timedata opp mot regnskapsdata for å kunne måle selskapets KPI'er.

Raw henter data fra regnskapssystemet og timesystemet, fletter dette sammen og pusher data inn i rapporter som oppdateres løpende. 

 

"Raw har blitt et viktig verktøy for at vi skal kunne nå målene vi har satt oss, Raw gir oss detaljert, men presis innsikt i avdelinger og helt ned på ansattnivå - dette gir faktabaserte diskusjoner, og gir oss mulighet for å styre og utvikle på en helt annen måte enn før"

- Ingun Væringstad, Økonomi‑ og finansdirektør, OPAK AS